Järjestötoiminta Joensuussa

Joensuussa toimii lukuisa joukko järjestöjä, jotka tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta tarjoaa mielekkään ja tavoitteellisen harrastustoiminnan lisäksi myös mahdollisuuden oppia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Järjestöillä on myös suuri merkitys lasten ja nuorten kasvun tukijana on kodin ja koulun lisäksi


Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut tukee järjestötoimintaa

Merkittävä osa tuesta toteutetaan järjestöille maksettaven avustusten kautta. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu 122.050,00 € järjestöjen tukemiseen. Tukea voidaan myöntää nuorisojärjestöille, vapaille toimintaryhmille sekä myös muille yhdistykslle nuorisotoiminnan järjestämiseen. Lisäksi Kasvatus- ja koulutuslautakunta jakaa vuosittain nuorisopalkinnon

YLEISTÄ AVUSTUKSISTA

Nuorisolain 1285/2016 tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekäparantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelujen käytettävissä olevan avustusmäärärahan päättää vuosittain kaupunginvaltuusto.

Nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Kasvatus- ja koulutuslautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin avustusohjeissa on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin.

AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET

Avustusohjeista päättää vuosittain Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Vuoden 2023 avustuksia haetaan sähköisesti avustusohjesäännön mukaisesti. Avustusten hakeminen edellyttää järjestön kirjautumista palvelujen käyttäjäksi. Jokaisen avustusta hakevan yhdistyksen on ilmoitettava vuosittain yhteys- ja toimintatiedot.

AVUSTUSOHJEET VUODELLE 2023

 

AVUSTUSMUODOT

Päätoimisen nuorisotyöntekijän palkkausavustus
Toiminta-avustukset
     - Leiri- tai retkiavustus
     
- Koulutusavustus
     - Tapahtuma-avustus
     
- Toimintaryhmäavustus 
Nuorisovaltuustoavustus

Tarkemmat tiedot avustusmuodoista

Käsitteistön lomakkeiden täyttämisen avuksi löydät avustusohjeista.

joensuu.elomakepalvelu.fi -järjestelmän käyttöohjeet

NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSLOMAKKEET