YLEISTÄ AVUSTUKSISTA

Nuorisolain 1285/2016 tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekäparantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Joensuun kaupungin Nuorisopalvelujen käytettävissä olevan avustusmäärärahan päättää vuosittain kaupunginvaltuusto.

Nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Kasvatus- ja koulutuslautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin avustusohjeissa on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin.

AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET

Avustusohjeista päättää vuosittain Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Vuoden 2021 avustuksia haetaan sähköisesti avustusohjesäännön mukaisesti. Avustusten hakeminen edellyttää järjestön kirjautumista palvelujen käyttäjäksi. Jokaisen avustusta hakevan yhdistyksen on ilmoitettava vuosittain yhteys- ja toimintatiedot.

AVUSTUSMUODOT

Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus
Toiminta-avustukset
     - Leiri- tai retkiavustus
     
- Koulutusavustus
     - Tapahtuma-avustus
     
- Toimintaryhmäavustus 
Nuorisovaltuustoavustus

Tarkemmat tiedot avustusmuodoista

Käsitteistön lomakkeiden täyttämisen avuksi löydät avustusohjeista.

joensuu.elomakepalvelu.fi -järjestelmän käyttöohjeet

NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSLOMAKKEET